Välkommen till

Snabba – Tekniska – Innovativa – Erfarna

  • Välkommen till

  • Välkommen till

  • Välkommen till

Processflöde

Förfrågan

Starten på processen är en förfrågan på en färdigkonstruerad detalj, men vi hjälper också till tidigare i processen med att ta fram en lösning, gällande ritning, rätt material, efterbehandlingar och underlag för att just er produkt ska bli så kostnadseffektiv som möjligt.

X

Offert

Vi gör en riskanalys av detaljen och utefter den lämnar vi eventuellt produktkritik. Vi offererar inom två arbetsdagar.

Beredning

Efter mottagen order börjar planeringen av arbetet. Vi säkerställer att vi har kapacitet i rätt maskin för att klara leveranstiden. Att vi har korrekt material och rätt verktyg. Vi går igenom riskanalysen och gör våra underlag för mätprotokoll och mätning. Vi ordererkänner inom 3 arbetsdagar.

Tillverkning

Vi gör ställblad, mätpunkter och instruktioner för operatören. När jobbet närmar sig i körplan så genomförs ett yttre ställ. Vid produktionsstart görs en förstabitskontroll enligt mätprotokollet som alltid dokumenteras. Under körning sker löpande kontroll av detaljen.

Längdsvarv

Vi har 6 längdsvarvar, de är snabba och precisa på små & korta detaljer under ø32 med en möjlighet upp till 1200mm i längd. Maskinen bygger på en teknik med styrbussning och rörlig huvudspindel, det möjliggör bearbetning med fina toleranser över längre sträckor på mindre diametrar. Senaste längdsvarven köptes in 2019.

Revolversvarv

Vi har 6 revolversvarvar, de är snabba och stabila till de flesta detaljer från ø20 till ø65. Alla är utrustade med stångmagasin på 3 meter. De har 2 spindlar och minst 2 revolvrar, vilket ökar möjligheten att tillverka helt färdig detalj med maskinell precision även vid tvärbearbetning, fräsning med mera Senast köpta revolversvarv är 2020.

Tvättning

Vi tvättar alla våra detaljer i vår tunneltvätt från Viverk för att säkerställa att detaljerna är rena och rostskyddade innan leverans/lagerhållning eller ytbehandling. Efter tvätt görs alltid en stickprovskontroll av detaljerna med hjälp av samma underlag som förstabitskontrollen.

Efterbehandlingar

När det efterfrågas så ombesörjer vi efterbehandlingar på detaljerna tillsammans med våra samarbetspartner. Vi kan bland annat ombesörja förzinkning, kromning, lack, olika värmebehandlingar, gänglåsning. Vi har även samarbetspartners till efterbearbetning och kan ombesörja bockning och svetsning av detaljer.

Slutkontroll

Efter tillverkning, tvättning och eventuella efterbehandlingar så gör vi alltid en slutkontroll där vi upprättar ett mätprotokoll enligt det underlag som har följt detaljen genom hela processen. Vi sammanställer också alla dokument som rör detaljen, såsom riskanalys, materialcert, intyg på ytbehandlingar och våra mätningar under processen.

Leverans

Vi packar detaljen varsamt i kartonger eller helt ny halv/hel pall, allt för att produkten ska nå dig i samma skick som den lämnar oss. Vi skickar med önskad dokumentation antingen med godset eller via e-mail.

Förfrågan

Starten på processen är en förfrågan på en färdigkonstruerad detalj, men vi hjälper också till tidigare i processen med att ta fram en lösning, gällande ritning, rätt material, efterbehandlingar och underlag för att just er produkt ska bli så kostnadseffektiv som möjligt.

X

Offert

Vi gör en riskanalys av detaljen och utefter den lämnar vi eventuellt produktkritik. Vi offererar inom två arbetsdagar.

Beredning

Efter mottagen order börjar planeringen av arbetet. Vi säkerställer att vi har kapacitet i rätt maskin för att klara leveranstiden. Att vi har korrekt material och rätt verktyg. Vi går igenom riskanalysen och gör våra underlag för mätprotokoll och mätning. Vi ordererkänner inom 3 arbetsdagar.

Tillverkning

Vi gör ställblad, mätpunkter och instruktioner för operatören. När jobbet närmar sig i körplan så genomförs ett yttre ställ. Vid produktionsstart görs en förstabitskontroll enligt mätprotokollet som alltid dokumenteras. Under körning sker löpande kontroll av detaljen.

Längdsvarv

Vi har 6 längdsvarvar, de är snabba och precisa på små & korta detaljer under ø32 med en möjlighet upp till 1200mm i längd. Maskinen bygger på en teknik med styrbussning och rörlig huvudspindel, det möjliggör bearbetning med fina toleranser över längre sträckor på mindre diametrar. Senaste längdsvarven köptes in 2019.

Revolversvarv

Vi har 6 revolversvarvar, de är snabba och stabila till de flesta detaljer från ø20 till ø65. Alla är utrustade med stångmagasin på 3 meter. De har 2 spindlar och minst 2 revolvrar, vilket ökar möjligheten att tillverka helt färdig detalj med maskinell precision även vid tvärbearbetning, fräsning med mera Senast köpta revolversvarv är 2020.

Tvättning

Vi tvättar alla våra detaljer i vår tunneltvätt från Viverk för att säkerställa att detaljerna är rena och rostskyddade innan leverans/lagerhållning eller ytbehandling. Efter tvätt görs alltid en stickprovskontroll av detaljerna med hjälp av samma underlag som förstabitskontrollen.

Efterbehandlingar

När det efterfrågas så ombesörjer vi efterbehandlingar på detaljerna tillsammans med våra samarbetspartner. Vi kan bland annat ombesörja förzinkning, kromning, lack, olika värmebehandlingar, gänglåsning. Vi har även samarbetspartners till efterbearbetning och kan ombesörja bockning och svetsning av detaljer.

Slutkontroll

Efter tillverkning, tvättning och eventuella efterbehandlingar så gör vi alltid en slutkontroll där vi upprättar ett mätprotokoll enligt det underlag som har följt detaljen genom hela processen. Vi sammanställer också alla dokument som rör detaljen, såsom riskanalys, materialcert, intyg på ytbehandlingar och våra mätningar under processen.

Leverans

Vi packar detaljen varsamt i kartonger eller helt ny halv/hel pall, allt för att produkten ska nå dig i samma skick som den lämnar oss. Vi skickar med önskad dokumentation antingen med godset eller via e-mail.