Historia

Verksamheten startades 1947 av Valter Isaksson efter att han via en annons köpt en begagnad kurvstyrd automatsvarv från Dalarna. Med den på plats startade han företaget och började söka kunder. Redan efter något år så gick det så bra att han kunde säga upp sig från sitt arbete och satsa fullt ut på företaget.

Sonen David föddes 1960 och har växt upp med företaget och han trivdes redan som ung i verkstaden. 1982 köpte han företaget av sin far och i början på 90-talet så inleddes en expansiv fas av företaget. Efter en utbyggnad som dubblade produktionsytan började David investera i nya maskiner och 1994 köptes den första NC styrda svarven.

Nu följde en intensiv period där hela maskinparken byttes ut mot nya svarvar, vartannat år mellan 1994 och 2002 köptes en ny maskin till verkstaden. När en längdsvarv av finaste snitt rullades in i lokalen 2002 så var det en mycket kompetent maskinpark som stod där. 2006 började Davids son Patriks arbeta i företaget för att efter några år följas av brodern Joel.

Företaget växte mot att bli en komplett leverantör av automatsvarvade detaljer och med en vilja att alltid hålla sig i framkant av utvecklingen investerades det 2011 i två ytterligare längdsvarvar. Våren 2013 började lokalerna återigen kännas trånga, och eftersom alla tre trodde starkt på framtiden drogs planerna upp för en utbyggnad som återigen skulle fördubbla verkstadens storlek. Efter en kortare tids sjukdom avled David hösten 2013 och Patrik och Joel tog över ledningen av företaget och under 2014 stod utbyggnaden färdigt.

Under åren som följer så expanderar företaget varje år, mellan 2013 och 2019 växer företaget från 6 anställda till 20, nya maskiner köps med jämna mellanrum och omsättningen fyrdubblas. 2019 invigs nya kontor och personalutrymmen, en utbyggnad på 310kvm som ger företaget en möjlighet att fortsätta växa och förbättras ytterligare många år framåt.