Vi vill vara med i dina projekt

Historia

1947 såg företagets grundare Valter Isaksson en annons om en begagnad kurvstyrd automatsvarv som fanns till salu i Dalarna. Han ansökte om ett par dagars semester och åkte med tåg för att köpa svarven. När den var hemma startade han firman och började söka kunder. Redan efter något år så gick det så bra att han kunde säga upp sig från sitt arbete och satsa fullt ut på firman, från den dagen fram till pensionen var han sin egen.

Sonen David föddes 1960 och har växt upp i firman och han trivdes redan som ung i verkstaden. Efter att ha avslutat sin utbildning och värnplikt så köpte han företaget 1982. I början på 90-talet så inleddes en expansiv fas av företaget och efter en utbyggnad som dubblade produktionsytan började David investera i nya maskiner och 1994 köptes den första CNC styrda svarven.

Nu följde en intensiv period där hela maskinparken byttes ut mot nya svarvar, vartannat år mellan 1994 och 2002 köptes en ny maskin till den lilla firman i Småland. När en längdsvarv av finaste snitt rullades in i lokalen 2002 så var det en mycket kompetent maskinpark som stod där. Våren 2006 var det Davids äldsta son Patriks tur att börja jobba heltid i företaget, för att efter några år följas av mellansonen Joel.

Företaget växte mot att bli en komplett leverantör av automatsvarvade detaljer och med en vilja att alltid hålla sig i framkant av utvecklingen investerades det 2011 i två ytterligare längdsvarvar. Våren 2013 började lokalerna återigen kännas trånga, och eftersom alla tre trodde starkt på framtiden drogs planerna upp för en utbyggnad som återigen skulle fördubbla fabrikens storlek. Efter en kortare tids sjukdom avled David hösten 2013 och Patrik och Joel tog över ledningen av företaget och under 2014 stod utbyggnaden färdigt.

I samband med att utbyggnaden stod klart inköptes ett paternosterverk för materialhantering, en 6.5m hög maskin med hyllor som klarar 2ton styck, och i kombination med inflyttningen i de nya lokalerna skapas en effektivare och mer lättarbetad verkstad.

Expansionen av verksamheten fortsätter kontinuerligt, sedan 2011 har sex maskiner rullats in i lokalerna och det planeras alltid för nästa investering, allt för att kunna vara en del av dina projekt.