Vi vill vara med i dina projekt

Om oss

FRAMTIDSFOKUS

Isakssons av idag har ett mycket tydligt framtidsfokus, det innebär för oss att vara mycket klara över vad vi kan tillföra våra kunder i form av innovativa lösningar på allahanda detaljer och även komplettera med tillverkning och service inom vårt breda nätverk.

Att vara med i en ”Framtid” innebär för oss att arbeta tätt med dig som kund för att skapa ömsesidig förståelse. Som relativt litet företag har vi även certifierat oss, något skapar en trygghet i våra processer.

 

GAMMALT FÖRETAG MED UNGT LEDARSKAP

Isakssons drivs nu av tredje generationen, det sitter således mycket ”erfarenhet” både i väggarna och i ledningen. Uppvuxna med verkstaden och en tämligen tydlig plan på att ta över gör att erfarenheten sitter med från start.

Det är utvecklande både för kunder och personal när man dessutom lägger till det moderna produktions- och tekniska kunskaperna.

Synsättet är att få fram kundprojekten på mest optimala sätt avseende den totala processen något som engagerar hela företaget. Att utvecklas själva tillsammans med alla involverade handlar om ett modernt ledarskap.

Kunder, kunders kunder, medarbetare, leverantörer och ledning där alla ”drar sitt strå till stacken” gör att projekten blir till nytta för alla.

 

PÅ TID

Grunden för att kunna leverera på tid handlar om att skapa ordning och reda. Därför har vi lagt mycket tid och fokus på just denna del. Det handlar inte bara om perfekta underlag, utan också om att ha rätt sak på rätt plats i rätt tid. Samt att ha ett kontrollsystem som gör att vi alltid skickar perfekta detaljer till våra kunder.

För våra kunder kan det också vara enklare och mer effektivt att se oss som systemleverantör då vårt mycket stora kontaktnät gör att vi kan hjälpa till med olika typer av produktion.

TEKNISKT KUNNANDE

Ett intresse och engagemang kopplat till både praktisk och teoretiskt kunnande gör att vi redan visat att våra lösningar blir uppskattade hos våra kunder.

Våra medarbetare är självklart delaktiga från grunden i alla projekt. De är välutbildade och får löpande utbildningar för att hela tiden ligga i framkant.

Det är ju också nödvändigt då vår expansion gjort att vi kunnat investera i fler maskiner som ger oss ännu fler möjligheter att komma med lösningar för våra kunder.

VI GÖR DETALJER

All som oftast kommer våra kunder
från möbelindustrin där serierna är korta till medelstora och där detaljerna kan vara både synliga och dolda. Då gäller det att vi som leverantör också förstår och ger förslag på ytbehandling och i en del fall olika materialval och dimensioner.

 

”VI VILL VARA MED I DINA PROJEKT”

Ja det kan låta som en självklarhet för vem vill inte få dig som ny kund eller som befintlig kund öka din verksamhet med oss.

Vi har förstått att vårt och våra medarbetares kunnande leder till mer effektiva lösningar för våra kunder. Vi tänker i flera steg och förstår exempelvis hur man med rätt detalj kan spara pengar och tid i kommande montage. Att vi på ett tidigt stadium bjuds in i ett projekt gör att vårt tekniska kunnande kan användas på alla plan.

Då vårt fokus ligger på små till medelstora serier har vi också en flexibilitet som är uppskattad. Att exempelvis göra en mindre provserie hos oss går mycket snabbt – och kan vara det som gör att våra kunder kan agera snabbare i den allt mer flexibla omvärld vi lever i.