Vi vill vara med i dina projekt

Produkter

Vi strävar alltid efter att leverera en så komplett detalj som möjligt till dig som kund. Våra maskiner är utrustade för att kunna göra all bearbetning färdig i maskinen, och eftersom fokus ligger på små och medelstora serier har vi en flexibilitet som är uppskattad.

Våra egna maskiner är utgångspunkten, men det också vara enklare och mer effektivt att se oss som systemleverantör då vårt mycket stora kontaktnät gör att vi kan hjälpa till med olika typer av produktion och efterbehandlingar.